Speed:
Color scheme:
https://replay.pokemonshowdown.com/bigbang-gen5ou-7718

[Gen 5] OU: Rokhan vs. Holiano

Uploaded: Mar 27, 2016

More replays