Speed:
Color scheme:
https://replay.pokemonshowdown.com/gen6ou-898678397

[Gen 6] OU: sumwun els vs. sumwun

Uploaded: Apr 25, 2019

More replays