Speed:
Color scheme:
https://replay.pokemonshowdown.com/gen6ou-898681009

[Gen 6] OU: sumwun vs. sumwun els

Uploaded: Apr 25, 2019

More replays