Speed:
Color scheme:
https://replay.pokemonshowdown.com/gen71v1-995117339

[Gen 7] 1v1: yeyeyeyeyeyeyeye vs. Spookuu

Uploaded: Oct 19, 2019

More replays