Speed:
Color scheme:
https://replay.pokemonshowdown.com/gen7ou-1021587614

[Gen 7] OU: big_mounchi vs. sharunbembo

Uploaded: Dec 2, 2019

More replays