Speed:
Color scheme:
https://replay.pokemonshowdown.com/gen7ou-926702116

[Gen 7] OU: Noxious Zenaku vs. zhangjinlai

Uploaded: Jun 12, 2019 | Rating: 1662

More replays