Speed:
Color scheme:
https://replay.pokemonshowdown.com/gen7ou-967165453

[Gen 7] OU: xiao_yanga vs. awer555

Uploaded: Aug 28, 2019 | Rating: 1089

More replays