Speed:
Color scheme:
https://replay.pokemonshowdown.com/gen81v1-1043848014

[Gen 8] 1v1: Maki's Fox vs. ryyjyywyy

Uploaded: Jan 10, 2020

More replays