Speed:
Color scheme:
https://replay.pokemonshowdown.com/smogtours-gen1ou-447449

[Gen 1] OU: Meru vs. BIHI

Uploaded: Jun 14, 2019

More replays