Speed:
Color scheme:
https://replay.pokemonshowdown.com/smogtours-gen3ou-447455

[Gen 3] OU: Meru vs. BIHI

Uploaded: Jun 15, 2019

More replays