Speed:
Color scheme:
https://replay.pokemonshowdown.com/smogtours-gen4ou-447450

[Gen 4] OU: BIHI vs. Meru

Uploaded: Jun 14, 2019

More replays