Speed:
Color scheme:
https://replay.pokemonshowdown.com/smogtours-gen5ou-470688

[Gen 5] OU: Raiza vs. Finchinator

Uploaded: Jan 8, 2020

More replays