Speed:
Color scheme:
https://replay.pokemonshowdown.com/smogtours-gen5ou-479795

[Gen 5] OU: Finchinator vs. Raiza

Uploaded: Mar 13, 2020

More replays