Speed:
Color scheme:
https://replay.pokemonshowdown.com/smogtours-gen8ou-508680

[Gen 8] OU: watashi vs. Pohjis

Uploaded: Jul 3, 2020

More replays