Speed:
Color scheme:
https://replay.pokemonshowdown.com/smogtours-gen8ou-579570

[Gen 8] OU: watashi vs. WarumFelix

Uploaded: Sep 17, 2021

More replays